54
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 BK 1a-2/2 j.angielski
BK 4a j.angielski
BK 2a-w j.angielski
BK 1a-2/2 j.angielski
BK 4a-tt¿ j.ang tt¿
2 8:50- 9:35 BK 2a-p j.angielski
BK 3a-1/2 j.angielski
BK 3a-a j.ang. rozsz
BK 2a-p j.angielski
BK 3a-1/2 j.angielski
3 9:40-10:25 BK 3a-a j.ang. rozsz
BK 1a-2/2 j.angielski
BK 2b-1/2 j.angielski
BK 2a-w j.angielski
BK 4a j.angielski
4 10:35-11:20   BK 2cp j.angielski
  BK 3b-2/2 j.angielski
BK 2a-w j.angielski
5 11:40-12:25 BK 3b-2/2 j.ang. rozsz
BK 3b-2/2 j.ang. rozsz
  BK 3b-2/2 j.angielski
BK 2a-p j.angielski
6 12:30-13:15 BK 4a j.angielski
    BK 4a-tt¿ j.ang tt¿
BK 2a-p j.ang. rozsz
7 13:25-14:10   BK 2b-1/2 j.angielski
  BK 4a j.angielski
BK 2b-1/2 j.angielski
wygenerowano 2017-12-15
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum