3b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia CG 221 pr.diagnost.-1/2 AK 17
pr.diagnost.-2/2 JW 16
pr.diagnost.-1/2 AK 17
pr.diagnost.-2/2 JW 16
pr.laborat.-1/2 AK 16
pr.laborat.-2/2 WL 20
j.niemiecki-j1 IM 229
2 8:50- 9:35 matematyka Ch 63 pr.diagnost.-1/2 AK 17
pr.diagnost.-2/2 JW 16
pr.diagnost.-1/2 AK 17
pr.diagnost.-2/2 JW 16
pr.laborat.-1/2 AK 16
pr.laborat.-2/2 WL 20
chor. i piel AK 17
3 9:40-10:25 j.polski JM 55 hist+społ. CG 221 pr.diagnost.-1/2 AK 17
pr.diagnost.-2/2 JW 16
chor. i piel AK 17 pr.diagnost.-1/2 AK 17
pr.diagnost.-2/2 JW 16
4 10:35-11:20 j.polski JM 55 diagnostyka JW 16 pr.diagnost.-1/2 AK 17
pr.diagnost.-2/2 JW 16
j.angielski-1/2 KM 68
j.angielski-2/2 BK 54
pr.diagnost.-1/2 AK 17
pr.diagnost.-2/2 JW 16
5 11:40-12:25 j.ang. rozsz-1/2 KM 68
j.ang. rozsz-2/2 BK 54
j.ang. rozsz-1/2 KM 68
j.ang. rozsz-2/2 BK 54
pr.laborat.-1/2 AK 16
pr.laborat.-2/2 WL 20
j.angielski-1/2 KM 68
j.angielski-2/2 BK 54
j.polski JM 55
6 12:30-13:15 diagnostyka JW 16 chor. i piel AK 17 pr.laborat.-1/2 AK 16
pr.laborat.-2/2 WL 20
wf DP s.gimn.1 godz.wych AK 17
7 13:25-14:10   biologia roz KD 219 chor. i piel AK 17 matematyka Ch 63 wf DP s.gimn.1
8 14:15-15:00     j.niemiecki-j1 #jn3 229 religia CG 221 wf DP s.gimn.1
wygenerowano 2017-12-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum