3a
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:00- 8:45 technologie-p #t¿3 58
pr.laborat.-w JW 16
j.niemiecki-j1 IM 229 chemia roz.-ch #ch1 7   hist+spo³. CG 221
2 8:50- 9:35 technologie-p #t¿3 58
pr.laborat.-w JW 16
j.angielski-1/2 BK 54
j.angielski-2/2 KM 68
matem. rozsz-m Ch 63
j.ang. rozsz-a BK 54
  j.angielski-1/2 BK 54
j.angielski-2/2 KM 68
3 9:40-10:25 matem. rozsz-m Ch 63
j.ang. rozsz-a BK 54
technologie-p #t¿3 58
chor. i piel-w AK 17
Pods.analizy-p #a¿1 20
pr.diagnost.-w WL 7
  j.polski JM 55
4 10:35-11:20 wf AP s.gimn.1 technologie-p #t¿3 58
chor. i piel-w AK 17
Pods.analizy-p #a¿1 20
diagnostyka-w WL 3
pr.diagnost.-w WL 16 j.polski JM 55
5 11:40-12:25 matematyka Ch 63 godz.wych MP 58 wf AP s.gimn.1 pr.diagnost.-w WL 16 technologie-p #t¿3 58
diagnostyka-w WL 16
6 12:30-13:15 technol. pie-p DC 60
procesy cuk.-c MP 62
chor. i piel-w AK 17
religia ks 60 wf AP s.gimn.1 pr.diagnost.-w WL 16 technologie-p #t¿3 58
pr.diagnost.-w WL 16
7 13:25-14:10 technol. pie-p DC 60
procesy cuk.-c MP 62
chor. i piel-w AK 17
Procesy piek-p DC 62
techn.cukier-c AC 228
pr.diagnost.-w WL 16
j.polski JM 55 pr.diagnost.-w WL 16 matematyka Ch 63
8 14:15-15:00 procesy cuk.-c MP 62
biologia roz-w KD 219
Procesy piek-p DC 62
techn.cukier-c AC 228
pr.diagnost.-w WL 16
j.niemiecki-j2 #jn3 229 pr.laborat.-w JW 16 religia ks 60
9 15:05-15:50   Procesy piek-p DC 62   pr.laborat.-w JW 16  
wygenerowano 2017-12-15
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum