2a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 dział. g p.s-c #dz 230
przep.r.drog-w JM 55
Zaj.pr. chów-1/2 SJ @
Zaj.pr. chów-2/2 WL @
technol. pie-p MP 58
procesy cuk.-c AC 62
j.angielski-w BK 54
j.niemiecki-j2 #jn2 229 wf DP s.gimn.2
2 8:50- 9:35 j.angielski-p BK 54
pods.dział-w ER 230
Zaj.pr. chów-1/2 SJ @
Zaj.pr. chów-2/2 WL @
technol. pie-p MP 58
procesy cuk.-c AC 62
inseminacja-w SJ 3
j.angielski-p BK 54
pods.dział-w ER 230
wf DP s.gimn.2
3 9:40-10:25 wos CG 221 Zaj.pr. chów-1/2 SJ @
Zaj.pr. chów-2/2 WL @
technika pie-p MP 58
procesy cuk.-c AC 62
chów i hodow-w SJ 3
dział. g p.s-c #dz 230
j.angielski-w BK 54
technologie-p #tż2 58
inseminacja-w SJ 3
4 10:35-11:20 godz.wych BK 60 Zaj.pr. chów-1/2 SJ @
Zaj.pr. chów-2/2 WL @
wos CG 221 wf DP s.gimn.2 technika pie-p MP 58
techn.cukier-c AC 228
j.angielski-w BK 54
5 11:40-12:25 technologie-p #tż2 58
chor. i piel-w AK 17
Zaj.pr. chów-1/2 SJ @
Zaj.pr. chów-2/2 WL @
chemia roz. KA 7 matematyka Ch 63 j.angielski-p BK 54
chor. i piel-w AK 17
6 12:30-13:15 chemia roz. KA 7   matematyka Ch 63 matematyka Ch 63 j.ang. rozsz-p #an2 54
przep.r.drog-w JM 55
7 13:25-14:10 j.polski MW 6   j.polski MW 6 Procesy piek-p DC 62
techn.cukier-c AC 228
biologia roz-w KD 219
religia ks 60
8 14:15-15:00 j.polski MW 6   religia ks 60 Procesy piek-p DC 62
apar.cuk.-c LK 60
chów i hodow-w SJ 3
 
9 15:05-15:50 j.niemiecki-j1 IM 229     Procesy piek-p DC 62
apar.cuk.-c LK 60
inseminacja-w SJ 3
 
wygenerowano 2017-12-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum