2a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 dział. g p.s-c #dz 230
przep.r.drog-w JM 55
Zaj.pr. chów-1/2 SJ @
Zaj.pr. chów-2/2 WL @
technol. pie-p MP 58
procesy cuk.-c AC 62
j.angielski-w BK 54
j.niemiecki-j2 #jn2 229 wf DP s.gimn.2
2 8:50- 9:35 j.angielski-p BK 54
pods.dział-w ER 230
Zaj.pr. chów-1/2 SJ @
Zaj.pr. chów-2/2 WL @
technol. pie-p MP 58
procesy cuk.-c AC 62
inseminacja-w SJ 3
j.angielski-p BK 54
pods.dział-w ER 230
wf DP s.gimn.2
3 9:40-10:25 chemia roz. KA 7 Zaj.pr. chów-1/2 SJ @
Zaj.pr. chów-2/2 WL @
technika pie-p MP 58
procesy cuk.-c AC 62
biologia roz-w KD 219
dział. g p.s-c #dz 230
j.angielski-w BK 54
technologie-p #tż2 58
inseminacja-w SJ 3
4 10:35-11:20 godz.wych BK 54 Zaj.pr. chów-1/2 SJ @
Zaj.pr. chów-2/2 WL @
matematyka Ch 63 wf DP s.gimn.2 technika pie-p MP 58
techn.cukier-c AC 228
chów i hodow-w SJ 3
5 11:40-12:25 technologie-p #tż2 58
chor. i piel-w AK 17
Zaj.pr. chów-1/2 SJ @
Zaj.pr. chów-2/2 WL @
chemia roz. KA 7 matematyka Ch 63 j.angielski-p BK 54
chor. i piel-w AK 17
6 12:30-13:15 j.polski MW 6   religia ks 60 matematyka Ch 63 j.ang. rozsz-p #an2 54
przep.r.drog-w JM 55
7 13:25-14:10 j.polski MW 6   wos CG 221 Procesy piek-p DC 62
techn.cukier-c AC 228
inseminacja-w SJ 3
religia ks 60
8 14:15-15:00 wos CG 221   j.polski MW 6 Procesy piek-p DC 62
apar.cuk.-c LK 7
chów i hodow-w SJ 3
j.angielski-w BK 54
9 15:05-15:50     j.niemiecki-j1 IM 229 Procesy piek-p DC 62
apar.cuk.-c LK 7
 
wygenerowano 2017-08-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum