Dzisiaj jest 19.02.2019
Strona głównaRekrutacjaKontaktLinkiBiuletyn Informacji Publicznej


TERMINY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w 2018 roku


    Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 r.


Sesja 1.: styczeń – luty 2018 r.
Część pisemna
Część praktyczna
Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja w pozostałych kwalifikacjach
11 stycznia 2018 r. 10 stycznia 2018 r. od 12 stycznia do 17 lutego 2018 r. 23 maja 2018 r.


Sesja 2.: czerwiec – lipiec 2018 r.
Część pisemna
Część praktyczna
Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja w pozostałych kwalifikacjach
19 czerwca 2018 r. 26 czerwca 2018 r. od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. 31 sierpnia 2018 r.


Uwaga!

Kwalifikacje dla których jedynym rezultatem części praktycznej jest dokumentacja to:
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
R.11.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

Pozostałe kwalifikacje zdają część praktyczną z wykonaniem. Dotyczy to kwalifikacji:
T.3. Produkcja wyrobów piekarskich
T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych
R.10.Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

Strona główna    Góra strony


...
Copyright © 2005-2016 RaV&sandrac