Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „Zamknij” na dole tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Zamknij

          Dzisiaj jest 19.02.2019
Strona głównaRekrutacjaKontaktLinkiBiuletyn Informacji Publicznej


Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.


    W związku z zakwalifikowaniem projektu stażowego „Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji” do realizacji w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego w Katowicach ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do udziału w ww. projekcie.

Termin realizacji projektu: 1.09.2012 – 28.02.2013
Termin stażu: 5.11.2012 - 23.11.2012
Miejsce stażu: Granada, Hiszpania

    Zasady rekrutacji:
 1. Uczniowie kl. III technikum i II zasadniczej szkoły zawodowej, którzy chcą wziąć udział w projekcie składają do 15 czerwca 2012 r. (piątek) wnioski wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia. Wzory wniosków są do pobrania u mgr inż. E. Rębacz lub w sekretariacie szkoły.
 2. Dokumenty należy składać u mgr inż. E. Rębacz lub w sekretariacie szkoły.
 3. Komisja Rekrutacyjna po zakończeniu klasyfikacji sporządza odpis z arkusza ocen.
 4. Wstępne kryteria kwalifikacji:
  • Poziom znajomości języka angielskiego: w postępowaniu kwalifikacyjnym będą mogły wziąć osoby, które otrzymają rekomendację nauczyciela języka angielskiego o znajomości języka na poziomie co najmniej A2 (technikum) lub A1 (ZSZ)
  • Do udziału w projekcie nie kwalifikuje się uczniów z nieodpowiednią lub naganną oceną z zachowania – nie gwarantują one właściwego reprezentowania szkoły i kraju za granicą.
  • Dla pracowników młodocianych wymagana jest zgoda pracodawcy na udział w projekcie.
 5. Ogólne kryteria kwalifikacji do udziału w projekcie:
  • średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących: maks. 20 pkt.
  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych: maks. 30 pkt.
  • oceny z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych: maks. 10 pkt.
  • ocena z zachowania: maks. 7 pkt.
  • ocena z języka angielskiego maks. 15 pkt.
  • za działalność na rzecz szkoły lub środowiska (w tym udział w dodatkowych zajęciach z zakresu systemów bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i promocja szkoły): maks.18 pkt.
  Docelowo można uzyskać 100 punktów.
 6. Komisja przelicza osiągnięcia uczniów na punkty i tworzy listy rankingowe oddzielnie dla technikum i zasadniczej szkoły zawodowej
 7. Do udziału kwalifikuje się w sumie 20 osób o najwyższej punktacji z obu list, kolejne tworzą listę rezerwową. Ilość zakwalifikowanych osób z poszczególnych typów szkół ustala się proporcjonalnie do ilości złożonych wniosków, przy czym ilość zakwalifikowanych uczniów szkoły zasadniczej nie może być mniejsza niż 5 osób.
 8. W przypadku równej ilości punktów do wyjazdu na staż zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały większą ilość punktów za oceny z przedmiotów zawodowych, następnie z praktycznej nauki zawodu i kolejno z języka angielskiego
 9. Uczniowie, którzy mają egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne lub odrabiają praktyki mogą znaleźć się na liście rankingowej tylko warunkowo i zostaną z niej skreśleni w przypadku nie uzyskania promocji.
 10. Szczegółowe kryteria kwalifikacji znajdują się do wglądu u mgr inż. Lidii Kasperczyk.
 11. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń najpóźniej 26 czerwca 2012.
 12. Osoby zakwalifikowane są zobowiązane do uczestnictwa w spotkaniu z dyrektorem szkoły i koordynatorem projektu (termin zostanie ogłoszony w terminie późniejszym) i wypełnienia dokumentów dla partnera Projektu
Strona główna    Góra strony


Copyright © 2005-2018 RaV&sandrac