Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „Zamknij” na dole tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Zamknij

          Dzisiaj jest 19.02.2019
Strona głównaRekrutacjaKontaktLinkiBiuletyn Informacji Publicznej


Program "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.


    W związku z zakwalifikowaniem projektu stażowego „Bezpieczeństwo żywności i regionalny charakter jej przetwarzania – cechami przemysłu spożywczego w Unii Europejskiej” do realizacji w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego w Katowicach ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do udziału w ww. projekcie.

Termin realizacji projektu: 1.09.2010 – 28.02.2011
Termin stażu: 8.11.2010 - 26.11.2010
Miejsce stażu: Cork, Irlandia

    Zasady rekrutacji:
 1. Uczniowie kl. III technikum, którzy chcą wziąć udział w projekcie składają do 18 czerwca 2010 r.(piątek) wnioski wraz i innymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia. Wzory wniosków są do pobrania u mgr inż. E. Rębacz lub w sekretariacie szkoły.
 2. Dokumenty należy składać u mgr inż. E. Rębacz lub w sekretariacie szkoły.
 3. Komisja Rekrutacyjna po zakończeniu klasyfikacji sporządza odpis z arkusza ocen.
 4. Wstępne kryteria kwalifikacji:
  • Poziom znajomości języka angielskiego: kryteria postępowaniu kwalifikacyjnym będą mogły wziąć osoby, które otrzymają rekomendację nauczyciela języka angielskiego o znajomości języka na poziomie B1 lub A2 (dopiero w dalszym postępowaniu uczniowie z poziomem A1)
  • Do udziału w projekcie nie kwalifikuje się uczniów z nieodpowiednią lub naganną oceną z zachowania – nie gwarantują one właściwego reprezentowania szkoły i kraju za granicą.
 5. Ogólne kryteria kwalifikacji do udziału w projekcie:
  • średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących: maks. 20 pkt.
  • średnia ocen z przedmiotów zawodowych: maks. 30 pkt.
  • oceny z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych: maks. 10 pkt.
  • ocena z zachowania: maks. 7 pkt.
  • ocena z języka angielskiego: dla osób z wiodącym językiem angielskim liczbę zdobytych punktów mnoży się razy 1,5: maks. 15 pkt.
  • udział w innowacji pedagogicznej związanej tematycznie z projektem: maks. 10 pkt.
  • za działalność na rzecz szkoły lub środowiska: maks. 8 pkt.
  Docelowo można uzyskać 100 punktów.
 6. Komisja przelicza osiągnięcia uczniów na punkty i tworzy listę rankingową z uwzględnieniem zasady, że pierwszeństwo mają osoby z lepszą znajomością języka angielskiego (odpowiednio B1, A2, A1). Do udziału kwalifikuje się 20 osób o najwyższej punktacji, kolejne tworzą listę rezerwową.
 7. Uczniowie, którzy mają egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne lub odrabiają praktyki mogą znaleźć się na liście rankingowej tylko warunkowo i zostaną z niej skreśleni w przypadku nie uzyskania promocji.
 8. Szczegółowe kryteria kwalifikacji znajdują się do wglądu u v-ce dyrektor mgr inż. Lidii Kasperczyk.
 9. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń 22 czerwca 2010 r. (wtorek) o godzinie 9.00. W tym samym czasie odbędzie się spotkanie wszystkich osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dyrektorem szkoły i koordynatorem projektu.
Strona główna    Góra strony


Copyright © 2005-2018 RaV&sandrac